fiscaal voordeel voor bedrijven

Fiscale subsidies

Subsidies zijn voor de overheid een belangrijk instrument om innovatie en duurzaamheid bij bedrijven te stimuleren. Steeds meer subsidies zijn fiscaal van aard. Het onderscheid met normale subsidies is dat fiscale subsidies tot uitbetaling komen door verrekening met af te dragen belastingen.
Op deze site, fiscale-subsidies.nl vindt u de belangrijkste fiscale subsidieregelingen voor Nederlandse bedrijven, waaronder de
WBSO subsidie, Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) , Vamil-regeling, Innovatiebox en de Research & Development Aftrek (RDA subsidie), een fiscale subsidieregeling die vanaf 2012 van kracht is.

Deze website is een initiatief van Pienter Subsidieverwerving uit Apeldoorn, specialist in subsidieadvies voor bedrijven. Zie ook onze site
www.pienter.nl
 

                        
                                              

 

Terug naar boven